Zgłoszenia

Zgłoszenie do turnieju

Prosimy o wypełnienie i podpisanie zgłoszenia a następnie przesłanie go skanem na adres mailowy: mikolaj.illukowicz@illukowicz.pl

Do pobrania druk zgłoszenia: IJFSC_Zgloszenie.pdf

Koszty

Organizator Turnieju pokrywa koszt wynajmu hali wraz z zapleczem, koszt wynajmu stołówki oraz Auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie, koszty nagród i pamiątek dla uczestników Turnieju jak również inne koszty organizacyjne (w tym opiekunowie grup, sędziowie, etc). Organizator pokryje również koszt wyżywienia uczestników podczas Mistrzostw (obiady i kolacje).