Regulamin

Zasady rozgrywania Mistrzostw

 REGULAMIN ROZGRYWANIA VII MISTRZOSTW 
DZIECI Z CUKRZYCĄ – SWEET EURO CUP
CZERWONA KARTKA DLA CUKRZYCY ROZEGRANA ZOSTANIE JUŻ PO RAZ SIÓDMY. SUKCES ORGANIZACYJNY TURNIEJU OPIERA SIĘ NA KILKU ISTOTNYCH PODSTAWACH. JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH JEST POSZANOWANIE ZASAD FAIR PLAY. I NIEUSTAJĄCEJ PAMIĘCI O TYM, JAKI JEST CEL ZAWODÓW. DLA DZIECI TO ZABAWA I WALKA O ZWYCIĘSTWO. DLA WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH ISTOTNY POWINIEN BYĆ WYŁĄCZNIE PIERWSZY CEL – CZYLI ZABAWA SŁODKICH. BEZ ZŁYCH EMOCJI CZY NIEZDROWEGO DOPINGU. ZE WSPARCIEM I UŚMIECHEM KIEROWANYM DO WSZYSTKICH, KTÓRZY BIORĄ UDZIAŁ W ZAWODACH. BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYNALEŻNOŚĆ DO KONKRETNEJ DRUŻYNY.
 1. CZAS I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW 
  Turniej zostanie rozegrany w dniach od 15 do 17 marca 2024 roku w Suchym Lesie k. Poznania na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. Ze względu na dużą liczbę zespołów, celem zapewnienia wszystkim możliwości gry eliminacje najmłodszej kategorii wiekowej zostaną rozegrane na hali SP2 w Suchym Lesie.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W turnieju mogą występować drużyny składające się zarówno z dziewcząt jak i z chłopców (zespoły mieszane).
  2. Liczba zawodników mogących występować w jednej drużynie wynosi od minimum 5 do maksimum 12 zawodników.
  3. Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie dzieci i młodzież chore na cukrzycę typu 1.
  4. Mistrzostwa odbywają się w trzech kategoriach wiekowych:
   1. Urodzeni w 2013 i młodsi (Najmłodsi)
   2. Urodzeni w 2012 – 2010 (Średni)
   3. Urodzeni 2009-2007 (Najstarsi)
  5. W każdej kategorii mogą występować dziewczynki dwa lata starsze od górnego progu wiekowego kategorii.
  6. W młodszej kategorii wiekowej mogą grać zawodnicy urodzeni 1 i 2 stycznia pierwszego roku z kategorii wyższej.
  7. Zawodnicy z kategorii młodszych mogą jednocześnie grać w zespołach występujących w starszej kategorii o ile pozwala na to grafik zawodów.
  8. W szczególnych przypadkach organizator może dopuścić wyjątki od powyższych zasad.
 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD GRY
  1. Rozgrywki odbywają się na boisku piłkarskim o sztucznej nawierzchni (halowa).
  2. Bramki posiadają wymiar 5m x 2m na hali GOS w Suchym Lesie i na hali Morasko oraz bramki do piłki ręcznej na hali w SP2. 
  3. Czas trwania meczu zostanie podany w Programie Mistrzostw. Może on ulec zmianie po ustaleniu ostatecznej liczby drużyn. Czas trwania meczów może być różny dla danego dnia lub miejsca ich rozgrywania.
  4. Zespoły występują w pięcioosobowych składach (bramkarz + czterech zawodników w polu). Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy 4 zawodników. Zawodnicy występują w pięcioosobowych składach (bramkarz + czterech zawodników w polu). Gra może być rozpoczęta gdy drużyna liczy 4 zawodników.
  5. W sytuacji, w której drużyna już przed rozpoczęciem meczu albo w jego trakcie straci zawodnika (np. z powodu hipoglikemii) i nie ma go kim zastąpić – drużyna przeciwna zobowiązana jest do odpowiedniego dostosowania (zmniejszenia) liczby przebywających na boisku zawodników.
  6. Kategoria najmłodsza rozgrywa mecze piłkami „4” – halowe. Starsze kategorie – piłkami do piłki halowej.
  7. Zawodnicy powinni występować w jednolitych strojach sportowych. W przypadku braku jednolitych strojów organizator zapewni tzw. znaczniki. Jeżeli grające przeciwko sobie będą miały stroje uniemożliwiające sędziemu ich odróżnienie, w znacznikach zagra drużyna gości (wynikać to będzie z Programu Mistrzostw).
 4. ORGANIZACJA TURNIEJU
  1. O kolejności w tabeli decyduje:
   • większa ilość zdobytych punktów
   • wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami (w przypadku większej niż dwie liczby drużyn z taką samą liczbą punktów – tzw. mała tabela z uwzględnieniem wyników wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami)
   • lepsza różnica bramek
   • większa liczba strzelonych bramek
   • mniejsza liczba straconych bramek
   • losowanie
 5. ZASADY GRY – ZASADY OGÓLNE
  1. Dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w wyznaczonej strefie.
  2. W przypadku rzutów wolnych pośrednich i bezpośrednich „mur” ustawiany jest w odległości 3 metrów od piłki.
  3. Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii boiska. Piłka z autu musi zostać podana innemu zawodnikowi – zawodnik wykonujący aut nie może jej wprowadzać do gry.
  4. W przypadku remisu w normalnym czasie gry, gdy mecz musi zostać rozstrzygnięty przystępuje się od razu do konkursu rzutów karnych (po trzy, a następnie po jednym do rozstrzygnięcia).
  5. Zabroniona jest gra tzw. wślizgiem.
  6. Rozpoczęcie gry przez bramkarza po wyjściu piłki (tzw. "piątka") wykonywane jest poprzez wyrzut ręką do linii połowy - bramkarz nie może wybijać piłki nogą ani przerzucać jej przez połowę. Bramkarz może położyć piłkę na ziemi, natomiast jest to traktowane jak rozpoczęcie gry - wtedy piłka może zostać kopnięta dowolnie, ale może też zostać przejęta przez drużynę przeciwną. 
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zasady gry w piłkę nożną ustalone przez Polski Związek Piłki Nożnej.
 6. ZASADY GRY - KARY
  1. Sędziowie mogą nakładać na zawodników następujące kary:
   • kara dwuminutowa
   • kara pięciominutowa
   • kara meczu
  2. Organizator podkreśla, że szczególny nacisk zostanie położony na grę w duchu fair play. Jakiekolwiek zachowania sprzeczne z duchem gry lub niewłaściwe odnoszenie się do innych osób (zawodników, sędziów, kibiców, etc.) będzie surowo karane. 
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Każdy zespół określa w zgłoszeniu osobę będącą Opiekunem.
  2. Opiekun w zgłoszeniu podpisuje zapoznanie się i zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  3. Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.