Regulamin

Zasady rozgrywania Mistrzostw

Zasady rozgrywania Halowych Mistrzostw Polski 
Dzieci z Cukrzycą

 

I. Czas i miejsce rozgrywania zawodów

Turniej zostanie rozegrany w dniach 9-10 marca 2019 roku w Suchym Lesie k. Poznania w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. Zawody rozpoczynać się będą o godzinie 9.00 a kończyć odpowiednio ok. 19.00 w sobotę i ok. 14.00 w niedzielę.

II. Warunki uczestnictwa
 1. W turnieju mogą występować drużyny składające się zarówno z dziewcząt jak i z chłopców (zespoły mieszane).
 2. Liczba zawodników mogących występować w jednej drużynie wynosi od minimum 6 do maksimum 12 zawodników.
 3. Uczestnikami zawodów mogą być wyłącznie dzieci i młodzież chore na cukrzycę.
III. Informacje dotyczące zasad gry
 1. Rozgrywki odbywają się na boisku piłkarskim o sztucznej nawierzchni (hala).
 2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do gry jest posiadanie obuwia o jasnej podeszwie (niebrudząca).
 3. Bramki posiadają wymiar 5m x 2m.
 4. Czas trwania jednego meczu wynosi 2×8 minut. Może on ulec zmianie po ustaleniu ostatecznej liczby drużyn. Przerwa jest przeznaczona wyłącznie na zmianę stron i nie przekracza 1 minuty.
 5. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + pięciu zawodników w polu). Gra może być rozpoczęta w sytuacji, gdy drużyna liczy 4 zawodników.
 6. Zawodnicy powinni występować w jednolitych strojach sportowych i w obuwiu (ust. 2). W przypadku braku jednolitych strojów organizator zapewni tzw. znaczniki. Jeżeli grające przeciwko sobie będą miały stroje uniemożliwiające sędziemu ich odróżnienie, w znacznikach zagra drużyna gości (wynikać to będzie z losowania).
IV. Organizacja turnieju
 1. Faza eliminacyjna:
  W wyniku losowania drużyny zostaną podzielone na grupy, w których grają systemem „każdy z każdym”. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. Drużyna, która wygrywa walkowerem otrzymuje 3 pkt. i 3:0. Organizator przewiduje, że w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby drużyn zagrają one cały turniej systemem „każdy z każdym”.
 2. O kolejności w tabeli decyduje:
  • większa ilość zdobytych punktów
  • wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami
  • lepsza różnica bramek - liczone będą wyłącznie mecze między drużynami o tej samej liczbie punktów
  • większa ilość zdobytych bramek - również liczona wyłącznie w odniesieniu do bezpośrednich meczów zainteresowanych drużyn
  • losowanie
 3. Faza finałowa (w przypadku więcej niż jednej grupy) zostanie rozegrana systemem pucharowym.
V. Zasady gry – zasady ogólne
 1. Dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w wyznaczonej strefie.
 2. W przypadku rzutów wolnych pośrednich i bezpośrednich „mur” ustawiany jest w odległości 4 metrów od piłki.
 3. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 metrów od bramki.
 4. Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii boiska.
 5. W trakcie turnieju występuje całkowity zakaz gry wślizgiem.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zasady gry w piłkę nożną ustalone przez FIFA.
VII. Zasady gry - kary

Sędziowie mogą nakładać na zawodników następujące kary:

 • kara dwuminutowa
 • kara pięciominutowa
 • kara meczu
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Każdy zespół określa w zgłoszeniu osobę będącą Opiekunem.
 2. Opiekun w zgłoszeniu podpisuje zapoznanie się i zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.