Nasze Cele

Szczegółowe cele Stowarzyszenia zostały ujęte w Statucie. Gdyby spróbować ująć je możliwie syntetycznie, to przede wszystkim chcemy możliwie najszerzej integrować słodką społeczność – rodziców i opiekunów dzieci z cukrzycą typu 1. Niezwykle istotne jest również poszerzanie wiedzy o cukrzycy w całym społeczeństwie. Ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy o chorobie wiedzą często niewiele, a powinni zdecydowanie więcej. To pracownicy szkół wszystkich szczebli – dyrektorzy i nauczyciele.

Ale celem nadrzędnym jest radość naszych dzieci. CukierAsy powstały i skupiają się wokół piłki nożnej. Nie jest ona jednak i docelowo na pewno nie będzie jedynym naszym zajęciem. Już w tym roku zorganizowaliśmy Lekką na Słodko, pierwsze w historii w Polsce zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży z cukrzycą. Na naszych spotkaniach będziemy poznawać także inne dyscypliny sportu, mieliśmy (i będziemy mieli) zajęcia z przedstawicielami różnych dziedzin kultury. Wreszcie – co jest jednym z najbliższych i docelowo – cyklicznych celów stowarzyszenia – zorganizujemy wyjazd naszych dzieci na kolonię.

Będziemy oczywiście kontynuować nasz projekt sztandarowy, czyli Halowe Mistrzostwa Polski w piłce Nożnej Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą – Czerwona Kartka dla Cukrzycy. To impreza już międzynarodowa, niedługo zapewne zostanie przemianowana na Słodkie Euro.

Lista celów nie jest zamknięta. Każdy pomysł wpisujący się w nasze zamiary, choćby wcześniej w żaden sposób nie ujęty, będzie realizowany.

Bo dla nas – rodziców walczących o zdrowie dzieci – nie ma barier.